Wednesday, 23 November 2011

Persepsi Estetik

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK
Mata pelajaran             : Pendidikan muzik
Masa                            : 10:45 – 11:15 a.m.
Tarikh                          : 23.01.2011(Ahad)
Kelas                           : Dua Kuning
Bilangan murid             : 32 orang
Tajuk / bidang             : Mengenali tempo lambat dan tempo laju
Item                             : 1.1 Irama
                                      1.1.2 Tempo : tempo lambat dan tempo laju
Hasil pembelajaran      : Aras 1 (a) Menyatakan perbezaan tempo pada lagu diperdengarkan dengan betul
Pengetahuan sedia ada: Murid pernah mendapat pendedahan tentang irama dalam pembelajaran yang lalu
Aktiviti                        :  1) Menyanyi  lagu “Bunga Mawar”
                                    :  2) Mengintepretasi tempo lagu melalu alatan .
Objektif                       : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1)      Menyanyi dengan tempo yang betul
2)      Mengintepretasi tempo lagu melalui alatan
Penggabung jalinan     : Mendengar , memerhati  dan menyanyi
Penerapan nilai            : Bekerjasama
Bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran : CD , CD player , buku nyanyian , kastenet , carta lagu

Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan
Set induksi ( 3 minit )
Bunga Mawar

  
1 Guru menunjukkan “Bunga Mawar” dan menyuruh murid memberitahu apa bunga ini ?

Dialog :
G:Murid-murid,apa nama bunga ini ?

Murid memberitahu nama bunga itu .

Gambar Bunga Mawar
Langkah 1 ( 10 minit )
1 Mendengardan menyanyi lagu
2 Membezakan tempo lambat dan tempo laju

1 Murid mendengar dan menyanyi lagu “Bunga Mawar” dari CD Player .

2 Murid dibahagikan kepada dua kumpulan :
Kumpulan A : menyanyikan lagu “Bunga Mawar” - cepat
Kumpulan B : menyanyikan lagu “Bunga Mawar” – lambat

3 Guru berbincang bersama-sama murid mengenai tempo bagi lagu yang dinyanyikan .

Lampiran 1 : lirik lagu Bunga Mawar
Langkah 2 ( 12 minit )
Memainkan alat-alat perkusi

1 Guru meminta murid mengintepretasi tempo lagu melalui alatan .
Bunga Mawar :
Kastenet :
  2
  4          cepat / lambat
      
                              

Penutup ( 5 minit )
1 Nyanyian lagu
2 Menerapkan nilai-nilai murni kepada murid
1 Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil memainkan alat perkusi mengikut tempo .Lampiran 1 :

BUNGA MAWAR

Kutanam pokok bunga
Bunga mawar namanya
Kusiram dan kujaga
Lama besar jadinya

Kupetik bunga mawar
Kuletak di kepala
Kujalan sini sana
Harum wangi baunya
      

No comments:

Post a Comment