Monday, 14 November 2011

Pengajaran lagu Rasa Sayang

Saya telah menjalankan pengajaran di kelas 2K .Di bawah adalah Rancangan pengajaran Harian saya .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK
Mata pelajaran             : Pendidikan muzik
Masa                            : 10:45 – 11:15 a.m.
Tarikh                          : 04.09.2011(Ahad)
Kelas                           : Dua Kuning
Bilangan murid           : 32 orang
Tajuk / bidang             : Nyanyian dan mengenal alat-alat perkusi
Item                             : Melodi dan alat-alat perkusi
Hasil pembelajaran      : Menyanyi mengikut senikata lagu dan mengenal alat-alat perkusi
Pengetahuan sedia ada: Murid pernah menyanyi lagu kegemaran dan pernah melihat alat-alat perkusi seperti loceng , kerincing , kayu Tik-tok tamborin dan kastanet.
Aktiviti                        :  1) Menyanyi  lagu “Rasa Sayang”
                                    :  2) Memainkan alat-alat perkusi
Objektif                       : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1)      Menyanyi dengan tempo yang betul
2)      Memainkan alat-alat perkusi dengan tempo yang betul
3)      Menyanyi dengan pernafasan yang betul
Penggabung jalinan     : Mendengar , memerhati  dan menyanyi
Penerapan nilai            : Kasih sayang , kerjasama dan prihatin
Bahan-bahan sumber pengajaran dan pembelajaran : CD , CD player , kertas mahjong yang tulis senikata lagu , alat-alat perkusi , buku nyanyian

Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan
Set induksi ( 2 minit )
Rasa Sayang

 

1 Guru menunjukkan “love shape” dan menyuruh murid memberi pandangan mereka

Dialog :
G:Murid-murid,apa yang kamu fikir dengan gambar ini?

Guru biarkan murid memberi pandangan masing-masing.

Gambar “love shape”
Langkah 1 ( 15 minit )
1 Mendengar lagu
2 Melihat senikata lagu tersebut

1 Guru memainkan lagu “Rasa Sayang” berserta dengan lirik lagu tersebut melalui kertas mahjong.

2 Guru meminta murid mengingat dan menghafal  senikata lagu

3 Guru memilih seorang murid menyanyikan lagu.

4Murid menyanyi lagu tersebut secara berkumpulan bergilir-gilir dengan tepukan tangan.

Kertas mahjong yang dituliskan lirik “ Rasa Sayang” -  rujuk lampiran 1
Langkah 2 ( 10 minit )
Memainkan alat-alat perkusi
1 Murid-murid dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan menyanyi dan kumpulan memainkan alat-alat perkusi .

2Guru membahagikan alat-alat perkusi

3 Murid yang terpilih diberi alat-alat perkusi seperti kayu Tik-Tok , kerincing,tamborin

4 Guru memberi tunjuk ajar kepada murid untuk memainkan alat-alat perkusi .

5 Murid mula menyanyi dengan tepukan tangan dan murid yang sekumpulan lagi memainkan alat-alat perkusi .

Alat-alat perkusi seperti kayu Tik-tok,kerincing,tamborin
Penutup ( 3 minit )
1 Nyanyian lagu
2 Menerapkan nilai-nilai murni kepada murid
1 Guru bersama-sama  murid nyanyikan lagu “Rasa Sayang” dengan tempo yang laju

2 Guru menerapkan nilai-nilai murni kepada murid iaitu kasih sayang ,kerjasama dan prihatin kepada murid yang berusaha .

3 Murid simpan alat-alat perkusi
Lampiran 1 :

Rasa Sayang
Rasa sayang eh
Rasa sayang sayang eh
Eh lihat nona jauh
Rasa sayang sayang eh
Buah cempedak di luar pagar
Ambil galah tolong jolokkan
Saya budak baru belajar
Kalau salah tolong tunjukkan


Ini adalah salah satu ABM yang digunakan oleh saya .
Murid-murid kelas 2K yang sangat ceria dan aktif . Mereka merasa agak seronok apabila menyanyi .
Inilah alat-alat perkusi yang digunakan semasa pengajaran . Ia merupakan alat-alat muzik yang disukai oleh murid .

No comments:

Post a Comment