Tuesday, 25 October 2011

Lenggang KangkongLenggang lenggang kang-kung,kangkung tepi telaga.
Lenggang lenggang kangkung,kangkung tepi telaga.
Balik dari menyabung makanlah nasi sahaja.
Balik dari menyabung makanlah nasi sahaja.

Guru cuba menggunakan alat-alat perkusi untuk menarik minat belajar murid.
Guru juga boleh menyuruh murid untuk memupuk tangan bersama-sama sambil menyanyi lagu ini.
Guru juga boleh minta murid berkumpul menjadi satu bulatan dan menyanyi bersama-sama.

No comments:

Post a Comment