Wednesday, 26 October 2011

Cara belajar recorder sopran

Murid-murid hanya mengikuti gambar yang dipaparkan belajar  recorder sopran .
Guru boleh meminta murid memainkan alat dengan solo , kumpulan atau secara seluruh kelas .

Kebaikan memainkan secara solo adalah guru dapat mengesan sama ada murid itu dapat mengenali semua cara recorder ,tetapi memakan masa yang banyak .
Kebaikan memainkan secara kumpulan atau seluruh kelas adalah menjimatkan masa dan murid tidak merasa segan , tetapi guru tidak dapat mengesan sama ada murid sudah mencapai objektif atau tidak .
Maka guru boleh menggunakan cara-cara yang berbeza untuk mengajar .
Selepas murid sudah mengenali cara-caranya , maka guru boleh meminta murid mulai mainkan lagu .

No comments:

Post a Comment